Materials utilitzats als nostres tendals Veles

Arquitectura tèxtil

Materials tèxtils per crear ombra refrescant

DSC01664-225x300

L’ésser humà, des de l’Antiguitat, ha recorregut a l’ús d’estructures tèxtils tensades per a la creació de tot tipus d’elements de protecció i confort (cabanes, tendals, hamaques, llits, etc.) a causa de la lleugeresa i la facilitat per ser transportats. Actualment presenciem una eclosió d’aquest tipus de construccions gràcies a l’aparició de nous materials tèxtils tècnics, acompanyada per l’evolució i el perfeccionament de les eines informàtiques que ens ajuden a donar-los forma tridimensional.

Estem parlant de l’ Arquitectura Tèxtil i el seu enorme potencial d’eficiència constructiva, creació formal i transformació espacial que tenen les tensoestructures: instal·lacions efímeres, construccions pneumàtiques, tendals, cobertes tèxtils lleugeres o retràctils, estructures de malles metàl·liques, així com elements per a interiors com pantalles, sostres falsos, mampares o mobiliari.

CatVela ofereix aquest servei que fa possible el disseny i l’execució d’estructures tèxtils amb exigències especials, ja sigui per la seva forma, dimensió o altres característiques no comunes i que no són fàcils de trobar al mercat.

El mercat ofereix una àmplia varietat de materials tèxtils per elaborar elements d’ombra. Tanmateix, no tots ens proporcionen les mateixes condicions de confort tèrmic quan ens trobem sota la seva ombra.

Hubertus Pöppinghaus, arquitecte especialitzat en arquitectura tèxtil i eficiència energètica en edificació, ha desenvolupat a la seva tesi doctoral una investigació per poder concloure quins són els materials més aptes per al clima mediterrani. El seu estudi inclou des dels materials tradicionals usats per a tendals fins als teixits tècnics més actuals. L’objectiu no és només trobar els materials que donen més ombra sinó aquells que ens proporcionen més sensació de frescor.

L’Agència de Construcció Sostenible del Col·legi d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Barcelona s’ha interessat per aquesta investigació. Aquí podeu veure el vídeo-resum sobre TENDALS REFRESCANTS elaborat per aquesta entitat.

toldos-resfrescante-300x169