Determinar la mida i la forma del tendal

Mida i forma són la clau

CatVela confecciona manualment cadascuna de les veles i és la nostra voluntat que s’integrin al màxim al seu entorn i que s’ajustin al màxim als desitjos d’ombra i/o privadesa dels nostres clients.

Això significa que les veles solars de CatVela estan dissenyades especialment per a la seva terrassa, jardí o qualsevol altre espai que vulgui protegir del Sol o de mirades indiscretes.
El disseny d´una vela solar té múltiples possibilitats. Nosaltres us ajudarem a trobar la millor opció per al vostre cas.
Per començar a treballar només cal un croquis de l’espai a ombrejar i un parell de fotos.

Els costats d’una vela solar no són rectes, són corbs. Aquest tall amb un radi de curvatura és crucial per obtenir una tensió adequada a la vela. Un correcte tensat de la vela és vital per a la durabilitat de la vela i per a una bonica aparença. A més, cal tenir en compte que entre el punt d’ancoratge de la vela i el puny de la vela hi ha una distància que depèn del tensor que usem (en el nostre cas, a CatVela, tensors de politja).