SOLTIS 86 és un teixit tècnic microperforat format per fibres de polièster d'alta tenacitat.

Soltis 86

Les veles de la família SOLTIS són teixits microperforats formats per fils de polièster d’alta tenacitat. Tenim diferents referències a la sèrie en funció del gramatge i del percentatge de micro_airejació. Són uns teixits amb un excepcional blindatge tèrmic per aturar la calor i la radiació solar.

La família SOLTIS ofereix una protecció tèrmica eficaç i alhora permet que la llum natural traspassi. Permet visibilitat a l’exterior, el grau varia en funció del microperforat.

Aquests teixits ofereixen bons nivells d’estabilitat i durabilitat ja que estan fabricats segons la tecnologia Serge Ferrari patentada Précontraint® technology. Aquesta tecnologia consisteix a mantenir el composite en tensió durant tot el cicle de fabricació, amb això aconseguim que: No es deformi durant la seva instal·lació ni durant la seva utilització, No s’allargui ni s’esquinci, Gruix reduït, Superfície llisa i fàcil enrotllat.

Soltis 86 és un producte idoni per a la realització de tot tipus d’veles i tendals . Gràcies a la seva micro -aireig del 14%, el teixit regula l’acció del sol i permet la circulació d’ aire lliure, permetent a més una excel·lent visió cap a l’exterior .

Soltis 86 destaca per una alta resistència als raigs UV , així com a l’esquinç , una excel·lent estabilitat de la superfície i molt poc manteniment . Tot això ho fa un producte altament demandat en tota mena de projectes constructius.

Soltis 86 disposa d´una àmplia paleta de colors que permeten deixar volar la seva imaginació.

 

Propietats Mecàniques
Soltis 86
Pes m² 380g/m²
NF EN ISO 2286-2
Ample 177 cm
Resistència a la Tracció
(Cadena/Xut)
230/160 daN/5 cm
NF EN ISO 1421
Resistència a l’esquinç
(Cadena/Xut)
45/20 daN/5 cm
DIN 53.363
Comportament davant del foc M1/M2 (F) NFP 92.503
B1 (D) DIN4102
Gruix 0,43 mm
Segur De Qualitat ISO 9002
Garantia 5 Anys

Colors