Soltis 86

Les veles de la família SOLTIS són teixits microperforats formats per fils de polièster d’alta tenacitat. Tenim diferents referències a la sèrie en funció del gramatge i del percentatge de micro_airejació. Són uns teixits amb un excepcional blindatge tèrmic per aturar la calor i la radiació solar.

La família SOLTIS ofereix una protecció tèrmica eficaç i alhora permet que la llum natural traspassi. Permet visibilitat a l’exterior, el grau varia en funció del microperforat.

Aquests teixits ofereixen bons nivells d’estabilitat i durabilitat ja que estan fabricats segons la tecnologia Serge Ferrari patentada Précontraint® technology. Aquesta tecnologia consisteix a mantenir el composite en tensió durant tot el cicle de fabricació, amb això aconseguim que: No es deformi durant la seva instal·lació ni durant la seva utilització, No s’allargui ni s’esquinci, Gruix reduït, Superfície llisa i fàcil enrotllat.

Soltis 86 és un producte idoni per a la realització de tota mena d’veles i tendals. Gràcies a la seva micro-aireig del 14%, el teixit regula l’acció del sol i permet la circulació d’aire lliure, permetent a més una excel·lent visió cap a l’exterior.

Soltis 86 destaca per una alta resistència als raigs UV , així com a l’esquinç , una excel·lent estabilitat de la superfície i molt poc manteniment . Tot això ho fa un producte altament demandat en tota mena de projectes constructius.

Soltis 86 disposa d´una àmplia paleta de colors que permeten deixar volar la seva imaginació.

Propietats Mecàniques
Soltis 86
Pes  m² 380g/m²
NF EN ISO 2286-2
Ample 177 cm
Resistència a la Tracció
(Cadena/Xut)
230/160 daN/5 cm
NF EN ISO 1421
Resistència a l’esquinç (Cadena/Xut) 45/20 daN/5 cm
DIN 53.363
Comportament davant del foc M1/M2 (F)  NFP 92.503
B1 (D)  DIN4102
Gruix 0,43 mm
Segur De Qualitat ISO 9002
Garantia 5 Anys

Colors