Eficiència energètica

L’ús d’veles d’ombra també està recomanat per reduir la temperatura interior d’aquestes dependències amb tancaments de vidre on incideix molt directament el Sol a l’estiu.

En alguns casos, les temperatures que s’assoleixen són tan altes que l’espai queda inhabilitat per utilitzar-lo. En altres casos, cal posar els aparells daire condicionat a treballar al màxim per compensar aquestes altes temperatures.

L´ús d´veles d´ombra per minimitzar l´efecte hivernacle dins d´alguns edificis ens permet millorar la comoditat tèrmica dels espais i/o reduir la despesa en energia per al condicionament tèrmic.

Les veles es poden posar en horitzontal, segueixen algunes imatges o en vertical com una segona pell de la façana.

GALE PACIFIC, amb el seu producte per veles d’ombra COMMERCIAL 95, ha fet un petit estudi en col·laboració amb la Universitat Rovira i Virgili en un edifici de la Universitat a Tarragona. L’estudi conclou que amb l’ús de les veles d’ombra vertical sobre la façana hi ha una clara reducció de la temperatura interior, la diferència entre tenir vela i no tenir-la serien uns aprox. 7 ºC de diferència mitjana. A més, reduïm molt l’oscil·lació de la temperatura. Podeu consultar l’ESTUDI DEL CAS a http://www.revistatoldodigital.es/2019/n1/page_41.html

Veles d'ombra a CAP VINYETS de SANT BOI de LLOBREGAT per reduir temperatura a Sales d'Espera i Consultes.