Elements per a la instal·lació de fixació de la vela

Els elements de suport i subjecció són
fonamentals per a un perfecte ancoratge del tendal.

Tots els elements que conformen l’estructura de fixació de les veles, és a dir pals, arbres, peces per a ancoratge a façana, abraçadores, … són d’acer inoxidable 304 o 316.
Comptem amb un taller propi d´acer inoxidable on fabriquem cadascuna de les peces.

La resta de materials necessaris com cargols, pastes per a ancoratge químic, caps, … que s’empren són de marques de referència com HILTI, WÜRTH, RONSTAN, SELDEN i Gleinstein.