La protecció solar amb Veles d'ombra

NOTES BÀSIQUES DE PROTECCIÓ SOLAR

DEgut a l’INCREMENT DEL CÀNCER DE PELL DURANT LES ULTIMES DECADES, DIVERSOS PAÏSOS HAN IMPULSAT MESURES PER MILLORAR LA PROTECCIÓ SOLAR

Els patis sense protecció solar suposen un risc per a la salut dels nens, i no poden ser utilitzats en hores de màxim sol, ja que els equipaments cremen. Protegir els equipaments dels raigs UV també ajuda a prolongar la vida útil, repercutint en un estalvi a llarg termini.

OMBRA PER PROTEGIR LA SALUT

L’ombra és el primer mètode de prevenció. Buscar ombra, especialment de 12 ha 16 h, és la manera més important d’evitar cremades i futurs problemes de pell causats pel sol.

  • El diagnòstic i tractament integral del càncer de pell representa un 40% de les consultes de dermatologia.
  • Hem demostrat que l’exposició excessiva al sol és el factor de risc més important del càncer de pell2.
  • La incidència del càncer de pell a Espanya s’ha incrementat en un 38% als darrers 4 anys3
  • Segons l’OMS, la causa del càncer de pell són les radiacions ultraviolades (UV) del sol, que afecten de manera desproporcionada els nens, ja que són més vulnerables i estan més exposats4.
shade17

RAIGS DE LLUM

shade18

RAÏM

RAIGS DE LLUM

Encara que els raigs UVA i UVB afecten de manera diferent la pell, tots dos causen danys.

Els raigs ultraviolats A (UVA) tenen una longitud d’ona més llarga, i està associat amb l’envelliment de la pell.
Els raigs UVA provoquen bronzejat, cremades solars i contribueixen al desenvolupament del càncer de pell.
Els raigs UVA mantenen el mateix nivell de força durant les hores del dia tot l´any
Podeu penetrar finestres i núvols.

Els raigs ultraviolats B (UVB) tenen una longitud d’ona més curta i s’associa a les cremades a la pell.
Els UVB penetren i fan malbé les capes més externes de la pell. La sobreexposició provoca bronzejat, cremades solars i, en casos greus, butllofes.

La intensitat dels UVB fluctua, els raigs són més forts i presenten el risc més alt de 11 a 16 hores, de primavera a tardor.

Es pot filtrar i no penetra al vidre

Varors a considerar per triar un teixit si es busca la protecció UV

L’ESTÀNDARD AUSTRALIÀ AS4174: 2018 – REFERENT A TEIXITS D’OMBRA SINTÈTICS DEFINEIX AQUESTS PARÀMETRES PER COMPROVAR LA PROTECCIÓ HUMANA:

UVE
COVER FACTOR
SHADE FACTOR
UVR BLOCK

DIVERSOS MITJANS INFORMEN DJESDE FA UNS ANYS DEL PERILL DE L’EXPOSICIÓ SOLAR

1 de cada 5 espanyols tindrà càncer de pell al llarg de la vida.
El 80% de les lesions solars es produeixen abans dels 18 anys.

UVE%

• El 80% UVE és el mínim que es considera acceptable per a la protecció humana; els teixits inferiors al 80% no poden afirmar ser teixits de protecció solar per a persones

• Com més alt sigui l’UVE, més efectiu és el teixit per a la protecció humana, hi ha 3 categories:

  • Effective – 80.0 to 90.9
  • Very Effective – 91.0 to 94.9
  • Most Effective – 95.0+

UVR BLOCK

• Es mesura la quantitat de llum UV (290-400 nm) que es bloqueja per la lona d’ombra
• “Bloquejat” tant sigui per reflexió o per absorció.
• Els valors són similars als percentatges UVE

COVER FACTOR

• Determina l’àrea percentual del teixit cobert pels fils i la fibra de la lona (com d’espessa és una tela)
• Es veu afectat per la densitat del fil, el perfil i el tipus de teixit

SHADE FACTOR (OMOBRA)

• Defineix la quantitat de llum visible i invisible que bloqueja la lona d’ombra

TENIR OMBRA NO ÉS EL MATEIX QUE PROTEGIR DELS RAJOS UV

HI HA MOLTS MATERIALS QUE S’UTILITZEN PER FA COBERTES D’OMBRA, QUE NO PROPORCIONEN LA PROTECCIÓ UV NECESSÀRIA PER A LES PERSONES :

• ALGUNS PERDEN LES PROPIETATS PER BLOQUEJAR ELS RAJOS UV DESPRÉS DE 1-2 ANYS
• ES PODEN TRENCAR I DESINTEGRAR DESPRÉS D’UNA 0 DUES TEMPORADES
• ALGUNES OPCIONS ESTAN MÉS INTERESSADES A L’ESTÈTICA QUE EN PROTEGIR LES PERSONES
• HI HA MOLTES LONES SIMILARS AMB UN FACTOR DE COBERTURA BAIX DESENVOLUPATS PER A USOS AGRÍCOLES, COM HORTSHADE DE GALE PACIFIC, QUE NO TENEN SUFICIENT RÀTIO DE BLOQUEIG UV I NO HO RECOMANEM PER A LA PROTECCIÓ HUMANA

LA SALUT DELS INFANTS I DELS FUTURS ADULTS ÉS RESPONSABILITAT DE TOTS.

Basada en imatges i informació d’ veles d’ombra Gale Pacific